shutterstock_261641858

Motion är nyttig för alla och man vet att det förebygger många sjukdomar. Sedan några år tillbaka så går det att få träning utskrivet på recept från antingen din sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare, ett så kallat FaR – Fysisk aktivitet på Recept. 

Motion ger många hälsosamma effekter i din kropp. Du kommer känna dig gladare, mindre stressad, lättare att hålla vikten och du kommer att sova bättre. Motion hjälper inte bara när sjukdomen redan har brutit ut utan det är även förebyggande så att vi håller oss friskare längre. Detta är vetenskapligt bevisat och därför något som sjukvården har börjat ta fasta på. Det har visat sig att motion inte bara kompletterar en medicin utan även i vissa fall kan ersätta den helt. mediciner har alltid vissa bieffekter som ibland kan vara svåra och kan man då byta ut medicinen mot fysisk träning som inte ger några svåra bieffekter så är det en stor vinst inte bara för patienten utan även för samhället.

Man har främst sett att motion kan förebygga många av våra vanligaste välfärdssjukdomar såsom, kärlkramp, benskörhet, högt blodtryck, diabetes, ryggsmärtor och depression och det har ingen betydelse i vilken ålder du är utan det går att börja när som helst och få positiva effekter. Men har du en sjukdom så är det viktigt att utföra detta i samråd med kunnig personal så att man får en anpassad träning till den diagnosen man har. På ditt recept står det även hur du ska utföra träningen och hur ofta för att nå ett resultat. Dessutom så följs din träning upp för att se vilka effekter den har fått. Det är viktigt när du är sjuk eller har en sjukdom att du följer de råd som du fått med ditt recept dessutom bör du vara extra försiktig när du drabbas utav vanliga infektionssjukdomar och rådgör alltid med din vårdpersonal om du känner dig osäker.

Det finns en mängd olika aktiviteter du kan utöva på FaR. Exempel på träning som kan vara utskrivet på recept kan vara styrketräning, vattengymnastik, promenader, cykling, yoga, stavgång eller till och med att arbeta i din trädgård. Aktiviteten går dock utanför högkostnadsskyddet men många föreningar och träningslokaler har speciella erbjudanden för de som har ett recept. Är du intresserad och vill veta mer så kan du läsa mera om fysisk aktivitet på recept på 1177.se och du kan även kontakta din vårdcentral för att få veta mera om det skulle vara något för dig.