Hälsa kan sägas bestå av fyra olika delar som vardera behövs för att man ska uppleva att man mår bra.

Kost och näring

Den ena delen är kost och näring. Alla människor är i behov av att äta bra även om det kan skilja mycket mellan olika individer på hur mycket kosten är avgörandet för måendet. En del behöver vara mycket noga med mattider och att rätt mängd ska vara kolhydrater/proteiner osv medan andra knappt behöver tänka på detta alls. Däremot är det väldigt många som tror att inte kosten påverkar dem speciellt mycket men som märker betydligt skillnad när de testar på att följa en speciell diet eller kostmetod.

Fysisk träning

YogaDen andra delen är fysisk träning. Med träning menas inte enbart en timme på gymmet utan det kan lika gärna vara en timmes cykling till jobbet eller promenaden med hunden. Huvudsaken är att kroppen aktiveras och rör på sig så pass mycket att hjärtat får jobba lite extra och pulsen kommer igång. Den mesta forskningen pekar på att träning kontinuerligt två gånger i veckan är ett måste för att aktivera kroppen så pass mycket att alla fördelar med träningen kommer fram.

Mental och psykisk hälsa

Tredje delen är mental och psykisk hälsa. Detta är alltså hur man tänker, tycker och funderar kring livet överlag. I likhet med både träning och kost går det att förändra sin mentala hälsa genom träning. Hur detta sker kan vara mycket individuellt. En del går till personliga coacher medan andra söker stillheten och lugnet i naturen eller i en religion. Huvudsaken är att tillfället ger personen en stund att fundera på livet och lyfta fram det positiva i det som sker.

Kroppslig rening

Fjärde delen är kroppslig rening även om en del väljer att ta bort denna del och istället enbart fokusera på de tre övriga. Med kroppslig rening menas fasta vilket renar kroppen från de gifter vi får i oss när vi äter. Men fasta måste inte enbart vara från mat. Det kan vara från något annat som vi anser vara viktigt i livet. Att fasta från tv, internet eller böcker kan också vara ett sätt att rena sig från ohälsosamt input.