Alla har vi laster i en form eller en annan. Det kan handla om ångestproblematiker, depressioner och beroenden. De allra flesta lider i tysthet men det finns alltid hjälp att hitta.

cigarett

Rökning

En av de allra mest vanliga typer av beroenden som vi har i vårat samhälle idag är rökningen. På grund av den kultur och rutin som finns runt rökningen blir det psykiska beroende ofta precis lika jobbigt som det fysiska. På senare tid har därför e-cigaretter blivit ett vanligt hjälpmedel när man skall sluta röka. Cigaretterna finns precis som andra slutaröka-produkter i olika nikotinhalter så att man allt eftersom kan trappa ner hur mycket man konsumerar.

Psykisk sjukdom

Problem med ångest eller depression är något väldigt väldigt många får uppleva under sin livstid. Om man känner att man vill ha hjälp skall man inte tveka att kontakta den vårdcentral brukar gå till. De kan sedan rådge dig gällande vilken hjälp du skulle kunna behöva och vad du själv kan göra för att förbättra ditt mående.