FörälskelseVårt välmående består av en rad komponenter som alla är bidragande till helheten hur vi mår. En del komponenter är viktigare än andra och förmodligen så är det individuellt vilka komponenter som är viktigast just för mig. En av dessa komponenter är i alla fall behovet av närhet.

Människan är en social varelse och de allra flesta är i behov av någon sorts närhet både fysiskt och socialt. En av komponenterna, om vi bryter ner det ännu längre är förälskelse och vad den gör med vårt välmående.

Förälskelse

Förälskelse är en kraft som är starkt förknippad med många positiva saker – lycka, njutning, energi och närhet. För kroppen är förälskelse en förberedelse för kärlek. Skillnaden mellan kärlek och förälskelse är att det förstnämnda potentiellt kan vara livet ut, medan det senare generellt sett varar i några veckor eller månader. Det som sker i kroppen är att gränsen mellan det egna jaget och den andra personen luckras upp. Man blir således mer mottaglig för den andra personen och allt den är och står för. Tankarna upptas till stor del av den andra personen och plötsligt blir andra basala behov som hunger och trötthet mindre väsentliga och istället så ökar sexlust och behovet av närhet.

Att vi blir förälskade grundar sig för de allra flesta på en i större eller mindre utsträckning bär på en inneboende längtan efter att få känna oss fullkomligt trygga och älskade av en annan person. Detta i sig är en drivkraft för att bli förälskad. Eftersom det är en sådan stark drift så kan detta även fungera som ett kroppens försvar mot egna olösta problem – det är därför många tror att alla ens problem kommer att lösas bara de hittar någon att dela sitt liv med.

Hitta någon

Nu ska det sägas att det säkert kan vara en lösning för många om man finner någon att leva med, åtminstone indirekt. Det kanske helt plötsligt blir lättare att ta tag i de personliga problem man har när man har en trygg punkt att luta sig mot, men det är viktigt att inte tro att problemen löser sig själv och att de är lösta när de inte är det. Men samhörighet med andra människor är viktigt och är du singel så är det förstås inte någon dum idé att se till att träffa nya människor på regelbunden basis, för kanske är det då du finner den där fullkomligheten. Idag finns det dessutom bra sidor på nätet som låter även dig som inte känner dig bekväm med att approchera människor ”i verkligheten”.